Alarmmeldingen

Automatsiche alarmmeldingen. In een groot aantal moderne kantoorgebouwen zijn automatische alarmmelders geplaatst, die bij technische storingen in het gebouw het nummer van de Boodschappendienst kiezen, waarna operators aan de telefoon die actie ondernemen, die met de abonnee is afgesproken. Liftinstallateurs hanteren een vergelijkbaar systeem. Veel telefoons in liften kennen één nummer als de hoorn wordt opgenomen: dat van de Boodschappendienst.

Onze unieke 24 uurs service staat garant voor een snelle en accurate afwikkeling van deze storingsmeldingen.